Dịch vụ môi trường

Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Miền Đông kỷ niệm 12 năm chuyên dịch vụ vệ sinh môi trường.